4/3/09

DIA DE LA DONAPodrem fer totes les combinacions possibles
dona + home
dona + dona
home + home
dona
home
però tindrem que aconseguir sempre que el resultat final siga
= PERSONA

Un dia de la dona que celebrem totes les PERSONES.